Vinterförvaring på Slipen eller Storängen


Vid Sandviks gård utmed vägen till Gryt disponerar WSK ett område för vinterförvaring av båtar. Gemensam upptagning sker i början av oktober och d:o sjösättning i början av maj. En mobil kran ombesörjer lyften åt oss. Eluttag finns utplacerade på området.


Klubben kan även erbjuda vinterförvaring på Storängen, ett inhängnat område som ligger en dryg kilometer från hamnen.

Uppläggningsplats


Om du är intresserad av en vinterförvaringsplats så skickar du ett mail till slipen@wsk.se.

Uppgifter om våra avgifter hittar du på vår avgiftssida.

Regler


Här hittar du våra regler kring vinterförvaring