Avgifter

Medlemsavgifter


 • Familj 350kr
 • Enskild 250kr
 • Stödmedlem 100kr
 • Ungdom 200kr


Definition Familj: 1 eller 2 vuxna med ungdom på samma adress, eller 1 vuxen med ungdom på en adress plus en vuxen på annan adress. Ungdomar ingår t o m det år de fyller 20 år.


Definition Ungdom: gäller för enskild ungdom till det år hen fyller 20 år.


Definition Stödmedlem: Medlem som inte utnyttjar klubbens faciliteter som bryggor och vinterförvaring. För att få tillgång till klubbhuset/klubbhusets nycklar krävs aktivt medlemskap.


Medlemsavgiften ska vara betald senast den 30 april.

Är du redan medlem kommer du att få en faktura via post eller e-post om du uppgett din mailadress.Du som vill bli ny medlem följer anvisningarna på sidan om Medlemskap.


Det är viktigt att du meddelar aktuell adress, telefonnummer och personnummer på samtliga familjemedlemmar i samband med inbetalning. Ange också mailadress om du har möjlighet att ta emot fakturor via e-post.Glöm inte meddela adressändring och ny mailadress till WSK! Skicka gärna ett mail till kass@wsk.se.


Slipavgifter

 • Slipplats (utomhus) 50kr/kvm
 • Slipplats Storängen (inomhus) 155 kr/kvm
 • Plats under skärmtak 100 kr/kvm


Medlem med slipplats är skyldig att betala slipavgift senast en vecka före upptagning.Separat faktura skickas utvia post eller e-post.


WSK erbjuder vinterplatser för medlemmar att vinterförvara sina båtar d.v.s. båtarna skall inte förvaras på dessa områden under sommaren. Gällande avgift finns en vinterplatsavgift. Om båtar skulle förvaras under juli månad kommer en sommaravgift tas ut. Första sommaren är avgiftsfri men om båten fortsättningsvis står uppställd nästkommande sommar blir kostnaden samma som vinterplatsavgiften. För tredje sommaren kommer en dubbel vinterplatsavgift tas ut liksom följande år.


Hamnavgifter

 • Y-bom 3 - 3,5 meter 2 040 kr
 • Y-bom 4-4,5 meter 2 400 kr
 • Extra elavgift (hamnregler pkt 12) ej klart, regleras i avtal med kommunen


Seglarskola/lägerDeltagande i seglarskola (30 tim i SSF:s regi)

 • 800 kr/vuxen (över 25 år)
 • 500 kr/ barn/ungdom (under 25 år)
 • 1 500 kr /familj (max 2 barn)
 • Avgift för lägervecka - medlem i WSK 1 600 kr
 • Uthyrning av jollar per lägervecka 300 kr/vecka
 • Lån av C-55/säsong (endast för kortare bruk,förutsätter godkännande av ansvarig i klubben) 500 kr


Startavgifter

 • Kölbåtar 100 kr
 • Jollar 20 kr
 • C-55 (matchrace) 200 kr