Styrelsen


  • Fredrik Fredriksson(ordförande), ordf@wsk.se
  • Lars Wiberg
  • Fredrik Höge
  • Per Hanö
  • Per Svensson
  • Evelina Södervall (suppleant)
  • Peter Jonsson (suppleant)Kersti Hansson är kassör (ej ledamot i styrelsen), tel. 072-448 89 23

Du når hela styrelsen genom att maila till styrelsen@wsk.se