Hamnen


Våra bryggor har vi centralt i Valdemarsvik. Här har vi tillgång till både el, belysning dricksvatten samt en klubblokal. Det finns även extra utrymmen där vi förvarar våra master under vintertid.

Bryggplats


Just nu har vi liten eller ingen kö till våra bryggplatser. Är du intresserad så skicka ett mail till hamnen@wsk.se.

Uppgifter om våra avgifter hittar du på vår avgiftssida.

Regler


Här hittar du våra regler kring hamnplats och klubblokal.