Kommittéer


Kappseglingskommitté
Peter Dahlberg, kappsegling@wsk.se
Anders Barreng
Peter Lindeberg


Klubbholmekommitté
Per Svensson, arholmen@wsk.se
Hans Hansson
Christian Trygg
Lars Karlsson
Peter Åstrand


Hamnkommitté
Göran Karlsson, hamnen@wsk.se
Jan Bolund
Per Hanö
Sonny Hultkranz
Kjell Kornebäck


Slipkommitté
Michael Johansson, 070-324 10 29, slipen@wsk.se
Sven Larsson
Göran Roback
Robert Esbeoglu
Hans Engström (Storängen)
Lars-Rune Grahn (Storängen)


Festkommitté
Lena Karlsson,fest@wsk.se
Linda Norman


Ungdoms-/lägerkommitté
Alexander Thomsson ungdom@wsk.se
Temur Kahn
Lars Johansson
Martin Åkerblom


Båtkommitté

Petter Gustafsson jolle@wsk.se, 070-508 82 81