Kommittéer


Kappseglingskommitté

Peter Dahlberg, 070-624 19 50, kappsegling@wsk.se 
Anders Barreng 070-659 06 21
Peter Lindeberg 070-920 42 18


Klubbholmekommitté

Per Svensson, 070-566 98 82, arholmen@wsk.se
Hans Hansson, 070-663 01 32
Lars Karlsson, 070-560 06 14
Christian Trygg, 070-657 25 15
Peter Åstrand, 076-902 94 97


Hamnkommitté

Göran Karlsson, 072-227 12 69, hamnen@wsk.se
Jan Bolund, 070-384 88 29
Per Hanö, 070-624 76 70
Sonny Hultkrantz, 070-584 69 78
Kjell Kornebäck, 070-309 51 36


Slipkommitté

Sven Larsson, 070-574 77 04, slipen@wsk.se
Marcus Peterson, 070-509 19 98
Göran Roback, 070-316 20 09
Hans Engström, 070-323 89 90 (Storängen)
Lars Rune Grahn, 070-329 51 56 (Storängen)


Festkommitté

Tony Serrano, 070-916 69 61, fest@wsk.se
Maud Wastezon, 070-811 38 81


Ungdomskommitté

Martin Åkerblom, 073-512 74 20, ungdom@wsk.se


Lägerkommitté

Roger Lindeberg, 073-365 77 26, segellagret@wsk.se


Båtkommitté

Ansvarig är hamnkommittén.